Days/NIGHTS

June 2001

[index]

summer

rain

Saturday evening
- the other window -
30.06.01
Thursday afternoon
- outside my window -
28.06.01
- Midsummer -
23.06.01
Wednesday afternoon
- Oehlenschlægersgade -
20.06.01 SALME TIL DORA

I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå,
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som Østens vise fandt.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

Og alle stjerner nejer sig,
hvor østens sol går frem,
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

Du soles sol fra Betlehem,
hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!


  B. S. Ingemann 1837


- en ganske særlig dag -


Dora Hornbech og Maja Kristine Holst
København 18.06.01

man lever godt i Knebel vil hellere møde Majas faster
end præsidenter der kan lægge verden
i grus
og rockstjerner der lægger verden for
sine fødder

 hvad ved de om afstande?

18.06.01 Maja
er i dag kørt til Mols
for at hente sin faster der vil til København

efter at hun ikke har været
på Sjælland
siden 1956


der er langt fra Mols til København

tegn

på at verden fortsat
er stor
København 17.06.01
Sammen med min kære Søster Maria

Broder André Gouzes på vej til vigilia

Søster Michaela og Åke
en gang gik søster Michaela og jeg

- med nogle års mellemrum -

på det samme kunstakademi

advokaten:
- skud - indespærringer -
- kollektiv afstraffelse -
- demokrati?
magtens
sprog
i
Göteborg

kunstneren:
man skyder ikke mennesker,
hellere ikke når der er
EU-topmøde

om ti år er

alt

anderledes
Lund 16.06.01
søndag eftermiddag
- at stoppe sine netstrømper -
10.06.01

- Church Chicks n' Cinema -
Brøndsalen

- sommeraften -

Saxogade - fredag eftermiddag
08.06.01
Hvad gemmer der sig på Christiansborg?
07.06.01
Rikke og Connie

Pegasus Vinbar
AMEN

Hil dig, Maria,
fuld af de fattiges længsler.
Herren er med dig.
Velsignet er du blandt
de undertrykte.
Og velsignet er dit livs frugt,
som er befrielse.

Hellige Maria,
latinamerikanske Moder,
bed for os,
så får vi tillid til Guds Ånd
nu, da vort folk kæmper
for retfærdighed,
og i den time,
folket opnår sin frihed,
så vi kan leve i freden.
Amen.

Frei Betto
brasiliansk dominikaner

2. Pinsedag

Dagen til
Den Hellige Jomfru Maria

- Kærlighedens Moder -

04.06.01 03.06.01
dage der bliver længere er gode dage

tid

  fornyelse

Copyright © 2001, Elisabeth Hagland /OPUS 2